NorgesEnergi AS – AS Norske Shell

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesEnergi AS (org.nr. 939 692 738) kjøper AS Norske Shells (org.nr. 914 807 077) strømkunder.Meldt til Konkurransetilsynet