NorgesEnergi AS – Total Energi ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftleveranse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesEnergi AS (org. nr. 939692738) erverver 100 % av aksjene i Total Energi ASA (org. nr. 986031855)