NorgesGruppe Merkevare AS – Lille Asia Catering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppe Merkevare AS (org.nr. 997732812) kjøper resterende aksjer i Lille Asia Catering AS (org.nr. 886464312)