NorgesGruppen ASA – enkelte aktiva fra Bama Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen ASA (org.nr. 819 731 322) overtar logistikkfunksjonen for frukt og grønt til butikker tilknyttet NorgesGruppen i Bama Dagligvare AS (org.nr 995 518 015)