Norgesgruppen ASA – ICA Maxi

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesgruppen Øst AS m.fl. representert ved Norgesgruppen ASA (org.nr 819731322) erverver varig kontroll over deler av ICA gjennom overtakelse av leiekontrakter til tidligere ICA Maxi-lokaler