NorgesGruppen ASA – Jacobs AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen ASA (org.nr. 819 731 322), oppkjøp av dagligvarebutikken Jacobs i Ekebergveien i Oslo fra Jacobs AS (org.nr. 934 617 037).Meldt til Konkurransetilsynet