NorgesGruppen ASA – PAM AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Serveringssted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen ASA (org. nr. 819731322) erverver enekontroll i PAM AS (org. nr. 945801204)