NorgesGruppen ASA – Tiger AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kioskvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen ASA (org. nr. 819731322) overtar 100 % av aksjene i Tiger AS (org. nr. 916759541).