Norgesgruppen Detalj AS – C-Store Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: storkioskdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesgruppen Detalj AS (org.nr. 971 581 891), kjøp av 62 prosent av aksjene i C-Store Holding AS (org.nr. 985 402 590).Meldt til Konkurransetilsynet