NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS / Heimdal Bolig AS – Søbstadvegen Eiendom AS / Søbstadveien 3 2 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS (org.nr. 935 480 507) og Heimdal Bolig AS (org.nr. 874 375 942) erverver felleskontroll over Søbstadvegen Eiendom AS (org.nr. 929 229 487) og Søbstadveien 3 2 AS (org.nr. 927 314 916)