NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS/Solon Bolig AS/Heimdal Eiendom AS/Barlindhaug Eiendom AS – Bratsbergveien 17 AS/Sluppenvegen 1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS (org.nr. 935 480 507), Solon Bolig AS (org.nr. 990 578 532), Heimdal Eiendom AS (org.nr. 821 166 772), Barlindhaug Eiendom AS (org.nr. 868 220 082) erverver felleskontroll over Bratsbergveien 17 AS (org.nr. 920 143 326) og Sluppenvegen 1 AS (under stiftelse)