Norgesgruppen Eiendomskapital AS / Stor-Oslo Eiendom Holding AS – Karlsrud Sentrum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesgruppen Eiendomskapital AS (org.nr. 989 009 001) og Stor-Oslo Eiendom Holding AS (org.nr. 927 661 314) erverver felleskontroll over Karlsrud Sentrum AS (org.nr. 816 354 692)