NorgesGruppen Innland AS – Håkenstad Nordre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen Innland AS (org.nr. 982 989 434), overtakelse av virksomheten i Håkenstad Nordre AS (org.nr. 976 846 583).Meldt til Konkurransetilsynet