NorgesGruppen Innland AS – Kioskgruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kioskhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen Innland AS (org.nr. 982 989 434), oppkjøp av Kioskgruppen AS (org.nr. 976 285 913).Meldt til Konkurransetilsynet