NorgesGruppen Partner AS – Konsum Gruppen Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innkjøp for storhusholdning. Grossister til storhusholdning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen Partner AS (org.nr. 913771087) erverver aksjer i Konsum Gruppen Norge AS (org.nr. 882348202)