Norgesgruppen Vest AS – LL Voss Handelslag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesgruppen Vest AS (org.nr. 977 389 666), kjøp av 51 prosent av aksjene i LL Voss Handelslag (org.nr. 917 241 457).Meldt til Konkurransetilsynet