Norgesmøllene AS – Din Baker AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: import og salg av bakervarer samt eksport av bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Avtale mellom Norgesmøllene AS (org.nr. 885 719 422) og Din Baker AS (org.nr. 940 276 063) om at Norgesmøllene AS ved en kombinasjon av aksjekjøp og rettet emisjon skal eie 50 prosent av aksjene i Din Baker Handel AS (org.nr. 986 676 929). Din Baker Handel AS vil være et selvstendig fungerende fellesforetak etter gjennomføringen av transaksjonen.Meldt til Konkurransetilsynet