Norgrain AS – Denofa AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import av soyabønner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgrain AS (org. nr. 890653782) erverver 20 % av aksjene i Denofa AS (org. nr. 987643935) og eier da tilsammen 60 % av aksjene