Norgro AS – Gartnersenteret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av driftsmidler til gartneri og landbruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgro AS (org. nr. 960117883) erverver samtlige aksjer i Gartnersenteret AS (org. nr. 982929210)