Norlandia Omsorg AS – Achima Helse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pasienthotell/Sykehotell. Sykehjem. Heldøgnsbasert omsorg. Hjemmebasert omsorg. Boliger med service.Bemanning for helsesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norlandia Omsorg AS (org.nr. 979381042), oppkjøp av Achima Helse AS (org.nr. 983643884)