Norli AS – fem utvalgte Tanumbutikker fra Cappelen Damm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bok- og papirhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norli AS (org.nr. 913 820 509) overtar fem utvalgte Tanumbutikker fra Cappelen Damm AS (org.nr. 948 061 937)