Norpe AS – Intercool AS og Intercool Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av kjøle- og fryseutstyr der maskineriet som produserer kulde er plassert eksternt i forhold til selve kjølemøbelet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norpe AS (org.nr. 916 696 795), oppkjøp av aktiva (innmat-kjøp) i Intercool AS (org.nr. 957 746 195) og Intercool Service AS (org.nr. 985 228 531)»