Norsk Aller AS – Huser Sund Media AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av annonser i magasiner og på Internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Aller AS (org.nr. 910 119 877), kjøp av 75 prosent av aksjene i Huser Sund Media AS (org.nr. 974 392 631).Meldt til Konkurransetilsynet