Norsk Aller AS – IT Media AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markeder for IT-nyheter og markeder for annonsering i ulike typer medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Aller AS (org.nr. 910 119 877), kjøp av samtlige aksjer og de fleste immaterielle rettigheter i IT Media AS (org.nr. 980 651 517).Meldt til Konkurransetilsynet