Norsk Aller AS – Katalysator Media AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor medievirksomhet, som salg av reklameplass på Internett og forlags- og trykkerivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Aller AS (org.nr. 910 119 877), oppkjøp av Katalysator Media AS (org.nr. 976 256 859).Meldt til Konkurransetilsynet