Norsk Byggtjeneste AS og Norsk Varedatabase ODA AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av informasjon og kunnskap om byggregler, byggvarer og produktinformasjon for bygg- og anleggsbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Byggtjeneste AS (org.nr. 910 934 538) fusjonerer med Norsk Varedatabase ODA AS (org.nr. 979 968 264).Meldt til Konkurransetilsynet