Norsk Energiteknikk AS – BN Energiteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester for industrivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Energiteknikk AS (org. nr 990 759 758) erverver 100 % av aksjene i BN Energiteknikk AS (org. nr 894 841 702)