Norsk Filmstudio AS – The Chimney Pot Oslo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av datautstyr til film- og tv- bransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Filmstudio AS (org. nr. 988287849) fusjonerer med The Chimney Pot Oslo AS (org. nr. 974532727)