Norsk Forsvarsmateriell AS – Equipnor III AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til det norske forsvaret, politi og vekterselskaper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Forsvarsmateriell AS (org. nr. 975995453) fusjonerer med deler av Equipnor III AS (org. nr. 994437836)