Norsk Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsavfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Norsk Gjenvinning AS (org. nr. 937270062) erverver 100 % av aksjene i Avfall Sør Bedrift AS (org. nr. 889107502)