Norsk Gjenvinning AS – Øverland Renovasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innhenting av næringsavfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Gjenvinning AS (org.nr. 937 270 062), oppkjøp av Øverland Renovasjon AS’ (org.nr. 935 443 970) virksomhet innenfor innhenting av næringsavfall.Meldt til Konkurransetilsynet