Norsk Gjenvinning Norge AS – Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning av metaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norsk Gjenvinning Norge AS (org.nr. 937270151) erverver enekontroll over Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (org.nr. 811577022)