Norsk Jernbanedrift AS – Miljø- og Veiservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørtjenester til jernbanesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Jernbanedrift AS (org. nr. 947338145) erverver 100 % av aksjene i Miljø- og Veiservice AS (org. nr. 947338145)