Norsk Medisinaldepot AS – Brekstad Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel med apotekvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Medisinaldepot AS (org. nr. 965336796) erverver 51 % av aksjene i Brekstad Apotek AS (org. nr. 990282072)