Norsk Medisinaldepot AS – Enebakk Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Medisinaldepot AS (ortg.nr. 965336796) erverver aksjer i Enebakk Apotek AS (org.nr. 985254362)