Norsk Medisinaldepot AS – Lærdal Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Medisinaldepot AS (org. nr. 965336796) erverver 51 % av aksjene i  Lærdal Apotek AS (org. nr. 984227833)