Norsk Medisinaldepot AS – Rørvik Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Medisinaldepot AS (org. nr. 982187168) erverver 100 % av aksjene i Rørvik Apotek AS (org. nr. 986972544)