Norsk Metallretur AS – AS Jema

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for metallretur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Metallretur AS (org.nr. 976 965 876), oppkjøp av AS Jema (org.nr. 912 932 435).Meldt til Konkurransetilsynet