Norsk Metallretur AS – Mortensholm & Reppe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning av stål og metaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Metallretur AS (org.nr. 976965876), oppkjøp av Mortensholm & Reppe AS (org.nr. 914404746)