Norsk Metallretur AS – Vest Metallretur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for gjenvinning av metaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Metallretur AS (org.nr. 976 965 875), kjøp av 73 prosent av aksjene i Vest Metallretur AS (org.nr. 933 926 478). Fra før av eier Norsk Metallretur AS 27 prosent i Vest Metallretur AS, slik at eierandelen etter oppkjøpet blir 100 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet