Norsk Scania AS – Hans Evensen Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reperasjon av motorvogn

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Scania AS (org.nr. 879263662) overtar virksomheten i Hans Evensen Bil AS (org. nr. 957589154)