Norsk Vekst AS – EFD AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varmesystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Vekst AS (org. nr. 952751190) erverver kontroll i EFD AS (org. nr. 955706137).