Norsol AS og AS Aalesundfisk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport, foredling og handel med fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fusjon mellom Norsol AS (org.nr. 958 888 848) og AS Aalesundfisk (org.nr. 919 356 626).Meldt til Konkurransetilsynet