North Sea Innovation AS – Apply Oil & Gas AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknologileverandør til olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

North Sea Innovation AS (org. nr. 981434595) fusjonerer med Apply Oil & Gas AS (org. nr. 974681315)