NorthEdge Risk Services AS og Golfas AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: megling av sjø- og energiforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom NorthEdge Risk Services AS (org.nr. 883 458 702) og Golfas AS (org.nr. 987 314 443).Meldt til Konkurransetilsynet