Nortømmer AS – Glåmdal Skogservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skogsentreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nortømmer AS (org. nr. 980018709) kjøper Glåmdal Skogservice AS (org. nr. 976916336)