Nortura AB – Hå Rugeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: KjøttproduksjonEggproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nortura AB (org.nr. 938752648) kjøper 51% av aksjene i Hå Rugeri AS (org.nr. 986659897)