Norvestor IV LP – Fire BecoTek-selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for messingprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norvestor IV LP (org.nr. Guernsey 469, Channel Islands), oppkjøp av BecoTek AS (org.nr. 887 185 352), BecoTek Eiendom AS (org.nr. 987 204 877), BecoTek Romania AS (org.nr. 989 790 315) og BecoTek Mfg Inc (org.nr. 781848, USA).Meldt til Konkurransetilsynet