Norvestor VIII SCSp – LOG AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistsalg innen gartneri, hagebruk, utemiljø og hagesenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norvestor VIII SCSp (Luxembourg) erverver, gjennom det nyopprettede indirekte eide datterselskapet Green Group AB, 100 % av aksjene i  LOG AS (org.nr. 983 473 997)