Norway Pelagic ASA – Brødr Myhre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pelagisk fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norway Pelagic ASA (org.nr. 989094823) overtar av Brødr Myhre AS’ (org.nr. 837195462) virksomhet